Компании от категория Услуги > Газификация

Компании от Услуги > Газификация

ОВЕРГАЗ ТЕХНИКА АД
Услуги, Газификация

Овергаз техника” АД, с предлагане на услугата “Технически надзор на съоръжения с повишена опасност” в проектирането, изграждането и експлоатацията на газови съоръжения и инсталации, активно се ангажира в реализацията на съвреме...Виж още

"ПАМУКОВ" ЕООД
Услуги, Газификация

ПАМУКОВ ЕООД е основана през 1992 г. в град Русе, с основен предмет на дейност: изграждане на промишлени и битови газови инсталации, стоманени и HDPE газопроводи.   Фирмата е изградила голям брой обекти, свързани с използв...Виж още

Газинстал-консулт ЕООД
Услуги, Газификация

Фирма ГАЗИНСТАЛ-КОНСУЛТ ЕООД е създадена през 2011г. с основен предмет на дейност "Технически надзор на съоръжения с повишена опасност". Съгласно издадената от ДАМТН лицензия с №706 от 16.02.2012г. извършваме технически надзор ...Виж още

Олимпик АД
Услуги, Газификация

ОЛИМПИК АД е регистриран през 1989 година като компания търгуваща и монтираща автомобилни газови уредби и екипировка. След 1997 година фирмата развива проектирането и производството на бутилки за втечнен пропан–бутан‚ както би...Виж още

Компании които ни се довериха