Каменоделно училище - Кунино

Начало > Образование > Читалища

Професионална гимназия по каменообработване в село Кунино обучава ученици от 9 до 12 клас в специалностите: каменоделие и скулптура. Ученици се приемът след завършен седми и осми клас, а срокът на обучение в 5 години.

Прием след 7 и 8 клас в гимназия по каменообработване село Кунино
Гимназия по каменообработване извършва прием на ученици след седми и осми клас. За ученици след завършен седми клас предлагаме специалност Скулптура, а след осми – Каменоделие. За приемът и в двете специалности се полага изпит по рисуване. Продължителността на обучението е пет години.

Изучаване скулптура и каменообработване в село Кунино
Учениците избрали да изучават специалностите скулптура и каменообработване, изучават обработка на камък (машинна и ръчна), пластична анатомия, моделиране, рисуване, строителство, чертане и проектиране, информатика и чужди езици. Завършилите ученици получават диплома за средно образование и професионална квалификация степен II и III.Сградата на професионална гимназия по каменообработване е красива и добре поддържана. Учебното заведение разполага с уютни класни стаи, общежитие, столова, просторни работилници и ателиета. Училището по каменообработване в село Кунино има прекрасен парк-музей, разположен на площ от 11 дка. Транспортните връзки с близките градове и села са удобни за ученици, желаещи да учат в професионална гимназия по каменообработване.

   -

Училището е създадено с държавен указ през 1920 г. с идеята за "осъвременяване на каменоделието", според нуждата от висококвалифицирани специалисти в тази об- ласт на бързо развиващата се тогава към икономически разцвет нова България.Поради наличието на превъзходна суровина - варовик, развит ка- меноделски поминък у местното население и стратегическа железо- пътна артерия, за място е избрано с.Кунино - разположено сред кра- сива природа, с рядко съчетание на скалисти масиви, каньони, плата, гори, река и плодородна равнина; селище с древна история, култура и прогресивни хора.От създаването на училището до днес почти всички професи- оналисти в обработката на камъка в България са получили образовани- ето си в Кунино. По-голяма част от тях са скулптори, архитекти, строители, каменоделци и други специалисти в бранша, прославили се с професията си в България и по целия свят. Голяма част от завърши- лите продължават образованието си в Националната художествена академия, а впоследствие намират утвърдено място в българското изобразително изкуство. Сред тях са: Недко Кръстев, Цвятко Сиромашки, Данко Байрамов, Маньо Славов, Янаки Кавръков, доц. Стефан Янакиев, проф. Димитър Сотиров, Любен Черкезов, Иван Димчев.В каменоделното училище броят на учениците е достигал до петстотин от цялата страна.Понастоящем в професионалната гимназия по каменообработва- не се обучават ученици от IХ до ХIII клас, които получават образова- ние по професия каменоделец.От 2007 г. предстои прием след завършен VII клас по професия "Художник", специалност "Скулптура", а след VIII клас - професия "Каменоделец", специалност "Каменоделство".Професионалната гимназия по каменообработване в Кунино е уникална школа, единствена по рода си на Балканите, с осемдесет и пет годишна история, големи професионални традиции в обучението, даваща една вечна като камъка, винаги актуална и ценна професия. 

Приеми

Специалност СКУЛПТУРА - след завършен 7-ми клас
 • Специалност КАМЕНОДЕЛИЕ - след завършен 8- ми клас
 • по двете специалности - приравнителен изпит за 9-ти и 10-ти клас
 Изпитът е по рисуване /група предмети/ и ще се проведе на 10 - ти юли 2011 г. от 9,30 часа в училището.Галерия

Каменоделно училище - Кунино Снимка 0
Каменоделно училище - Кунино Снимка 1
Каменоделно училище - Кунино Снимка 2
Каменоделно училище - Кунино Снимка 3

Ключови думи

 • камък
 • КАМЕНОДЕЛНО УЧИЛИЩЕ КУНИНО
 • обучение художник Кунино Враца
 • скулптура от камък
 • професия скулптор Кунино Враца
 • обучение скулптор Кунино Враца
 • професия художник Кунино Враца
 • скулптура
 • обучение каменоделец Кунино Враца
 • професионална гимназия каменообработване Кунино Враца
 • Изучаване скулптура Кунино Враца
 • каменоделно училище
 • Прием каменоделното училище Кунино
 • KAMENODELNO UCHILISHTE KUNINO
 • професия каменоделец Кунино Враца
 • гимназия Кунино Враца
 • КАМЕНОДЕЛНО УЧИЛИЩЕ
 • Прием ученици
 • Изучаване каменообработване Кунино Враца