Хидроресурс ЕООД

Начало > Услуги > Други услуги

Сонди за вода и Сондажи

"Хидроресурс" ЕООД гр. Благоевград е с предмет на дейност сондиране, хидро и инженерно-геоложки проучвания, изграждане на сондажни тръбни кладенци, оборудване с помпи, хидрофорни системи прокарване на геотермални сондажи и термопомпени системи.


Сондажи за вода

Изграждане и оборудване на водоснабдителни тръбни кладенци

Роторно сондиране с водноглинеста промивка с триролкови длета с диаметър от 59 до 500мм в скали , валуни, глини и пясъци. Сондажните апаратури са монтирани върху стандартни товарни автомобили. Дълбочината на сондиране е до 700м. Видове сондажи:
 • Водоснабдителни сондажи за жилищно и промишлено водоснабдяване
 • Ядкови сондажи за проучване на земна основа и полезни изкопаеми
 • Геотермични сондажи за термопомпени отоплителни и охладителни инсталации
 • Пиезометри за проследяване състоянието на подземните води
 • Пилоти за укрепване на неустойчиви терени и слаба земна основа
Прокарване на сондажни отвори до 500мм. Обсаждане с полипропиленови сондажни тръби с диаметри ф125, ф140 , ф175 и PVC тръби ф200, ф250 и ф315. Фабрични филтри на тръбите с максимална нарязаност. Полагане на филцова засипка в затръбното пространство и водочерпене с компресор и ерлифт. Монтаж на стандартни потопяеми помпи с диаметър 75 и 100мм. Монтаж на хидрофорни системи. Разполагаме с три Автосонди УРБ3А3, полеви компресори ПК15Б, XAS 90 за извършване на ерлифтни водочерпения и потопяеми помпи за извършване на опитни водочерпения и водоналивания. Изготвяне на документи за:
 • регистрация на сондажните кладенци
 • издаване на разрешителни за изграждане на водовземни съоръжения и водовземане на студени и минерални води
 • издаване на разрешителни за водовземане от повърхностни води
 • издаване на разрешителни за добив на речни наноси и други полезни изкопаеми


Галерия

 Хидроресурс ЕООД Снимка 0
 Хидроресурс ЕООД Снимка 1
 Хидроресурс ЕООД Снимка 2
 Хидроресурс ЕООД Снимка 3
 Хидроресурс ЕООД Снимка 4
 Хидроресурс ЕООД Снимка 5

Ключови думи

 • Dobiv na podzemni vodi
 • Sondazhni trabni kladentsi
 • Сондажи цени
 • Сондажни тръбни кладенци
 • Сондиране и сондажи Благоевград
 • Hidroresurs
 • Sondazhi tseni
 • Добив на подземни води
 • Сондажи Благоевград
 • Сонди за вода Благоевград
 • Sondi za voda Blagoevgrad
 • Sondirane i sondazhi Blagoevgrad
 • Хидроресурс
 • Sondazhi Blagoevgrad