Професионална гимназия по земеделие „Тодор Рачински”, гр. Г. Тошево

Начало > Образование > Училища

Професионална гимназия по земеделие „Тодор Рачински” се намира в гр. Г. Тошево, област Добрич. 
Създадена е през 1989 г като Техникум по механотехника „Ю.Гагарин”. 


През 20 годишната си история в училището са завършили над 1500 ученика.
Училището разполага с обновени кабинети. 
През 2007 г бе направена външна изолация на сградата. 
През пролетта на 2008 г всички кабинети са с подновен интериор – освежени стени, нова PVC дограма, обзаведени са с нови маси и столове, има поставени бели дъски.
Учебната практика се провежда в специализирани работилници и училищното опитно поле.
Производственият стаж се провежда във фирми в Г. Тошево и общината, с които има сключени договори. 
ПГ по земеделие «Т. Рачински» е спечелила следните проекти:
Проект „Силвика” – Изграждане на учебно-образователен център „Училището и младите хора– бъдеще за природата” във връзка с Българо-швейцарска програма за горите. 
Проект „Фар” – „Изграждане на учебно-тренировъчен цетър по пчеларство” 
Проект „Красива България” – обновяване фасадата на училището 
АУПТ – обучение на безработни лица в различни курсове 

Училището предлага:

Подготовка по общообразователни предмети;
Професионална подготовка.

Училището издава:
Диплома за завършено средно образование;
Свидетелство за професионална квалификация
Свидетелство за управление на МПС категория Т и ТкТ

През учебната 2014/2015 г ще се обучават ученици по специалностите:

Професия „Икономист”, специалност „Земеделско стопанство”;
Професия „Електромонтьор”, специалност „Електрообзавеждана на транспортна техника”;
Професия „Фермер”, специалности „Земеделец” и „Производител на земеделска продукция”.

Преподаватели

Кристияна Георгиева Иванова
Директор на ПГ по земеделие „Т. Рачински”

Пенка Иванова Петрова
Помощник директор

Стоян Иванов Стоянов
Български език и литература

Пенка Василева Иванова
Руски език

Атанаска Рашкова
Английски език

Янка Стоянова
Математика, информатика 

Галина Митова Христова
Математика, Информационни технологии

Севдалина Бонева Иванова

Математика, Физика и астрономия

Милена Ганева Цонева
Химия и опазване на околната среда

Екатерина Симеонова Буюклиева
География, История и цивилизация

Димитър  Димитров Митев
История и цивилизация
Росица Димитрова Николова
Български език и литература, История

Диляна Дякова
Философия, Психология и логика

Станка Цанева Стоева
Физическа култура и спорт

Ангел Йорданов Ангелов
Мениджмънт, Маркетинг, Бизнес комуникации и др.

Инж. Младен Станев Маринов

Електрообзавеждане на транспортна техника и др.


Йорданка Николаева Димитрова
Растениевъдство и др.

Димитър Стефанов Димитров


Стефан Димитров Стефанов
Експлоатация и ремонт на земеделска техника и др.
Физическа култура и спорт

Веселин Маринов Ганев
Математика и информационни технологииГалерия

Професионална гимназия по земеделие „Тодор Рачински”, гр. Г. Тошево Снимка 0
Професионална гимназия по земеделие „Тодор Рачински”, гр. Г. Тошево Снимка 1
Професионална гимназия по земеделие „Тодор Рачински”, гр. Г. Тошево Снимка 2
Професионална гимназия по земеделие „Тодор Рачински”, гр. Г. Тошево Снимка 3
Професионална гимназия по земеделие „Тодор Рачински”, гр. Г. Тошево Снимка 4
Професионална гимназия по земеделие „Тодор Рачински”, гр. Г. Тошево Снимка 5
Професионална гимназия по земеделие „Тодор Рачински”, гр. Г. Тошево Снимка 6
Професионална гимназия по земеделие „Тодор Рачински”, гр. Г. Тошево Снимка 7
Професионална гимназия по земеделие „Тодор Рачински”, гр. Г. Тошево Снимка 8
Професионална гимназия по земеделие „Тодор Рачински”, гр. Г. Тошево Снимка 9

Ключови думи

 • Uchilishte General Toshevo
 • Profesionalna gimnazia po zemedelie General Toshevo
 • Училище Генерал Тошево
 • Gimnazia General Toshevo
 • Професионална гимназия Генерал Тошево
 • Profesionalna gimnazia po zemedelie Todor Rachinski
 • Гимназия Генерал Тошево
 • Profesionalna gimnazia General Toshevo
 • Образование Генерал Тошево
 • Професионална гимназия по земеделие Генерал Тошево
 • Професионална гимназия по земеделие Тодор Рачински
 • Гимназия по земеделие Генерал Тошево
 • Gimnazia po zemedelie General Toshevo
 • Obrazovanie General Toshevo