ДГ „ДЕТЕЛИНА“ – гр. Дългопол

Начало > Образование > Детски градини

ДГ”Детелина” е най-голямата детска градина на територията на община Дългопол.Разположена е в центъра на малкия камчийски град Дългопол и представлява специално построена през 1985 г. за целта сграда с площ 604 кв.м. Детската градина разполага със самостоятелни помещения за 6 групи, физкултурен и музикален салон и административни кабинети,кухненски блок. В детска градина „Детелина” живеят щастливи деца, под топлите грижи обилни израстват големи и силни. Играят на воля тук всички, рисуват с несръчни ръчички. И песничка детска се пее, щастливо се в нея живее! В дворното пространство на площ от 7994 кв.м са обособени 6 детски площадки, цветни алеи и паркова част.110 деца на възраст от 2 до 7 години, разпределени в 5 групи прекарват тук щастливо деня си, обградени с грижи и внимание в здравословна, безопасна и приятелска среда.Съвременната визия на детската градина е създадена с безвъзмездната финансова помощ   на Оперативна програма „Регионално развитие”2007-2013 по проект „Съвременни образователни институции-гарант за устойчиво местно развитие на община Дългопол” и МОСВ и ПУДООС –Национална кампания „За чиста околна среда-2013” – по проект „Заедно опознаваме природата”.
Галерия

 ДГ „ДЕТЕЛИНА“ – гр. Дългопол Снимка 0
 ДГ „ДЕТЕЛИНА“ – гр. Дългопол Снимка 1
 ДГ „ДЕТЕЛИНА“ – гр. Дългопол Снимка 2
 ДГ „ДЕТЕЛИНА“ – гр. Дългопол Снимка 3
 ДГ „ДЕТЕЛИНА“ – гр. Дългопол Снимка 4

Ключови думи

 • Obuchenie na deca Dulgopol
 • DG „DETELINA“ – gr. Dulgopol
 • Детска градина Дългопол
 • Detska gradina Dulgopol
 • Обучение на деца Дългопол
 • ДГ „ДЕТЕЛИНА“ – гр. Дългопол
 • Detski gradini Varna
 • Priem na deca Dulgopol
 • Detska gradina Detelina
 • Прием на деца Дългопол
 • Детска градина Детелина
 • Grizha za deca Dulgopol
 • Грижа за деца Дългопол
 • Детски градини Варна