Основно училище "Любен Каравелов" Пазарджик

Начало > Образование > Училища

Училището е Общинско учебно заведение. Основано е през 1964 г. като шеста народна гимназия.Учебните занимания се водят в сградата на бившето еврейско училище на ул.”Асен  Златаров”№2.Започва дейността си в нова четириетажна сграда, построена в кв.”Запад” с ученици от първи до осми клас, в 24 паралелки и 4 групи ПДГ.

За директор е назначен Любомир  Преждаров.С увеличаването на жилищното строителство в квартала, броят на учениците нараства.През 1976/1977 паралелките са 35, броя на учениците надхвъря 1400.През 1981/1982 учениците са 1608, а паралелките – 43, поради което осмите класове са преместени да учат в сградата на ИТ ”Г. Стефанов”.През април 1982 започва изграждане на пристройка към училищната сграда.Завършена е през юни 1983.Училищната база се обогатява с 10 класни стаи, 3 работилници по трудово обучение и още 1 физкултурен салон.През май 1984 г. са завършени и открити два големи стенописа във фоайетата на училището на художниците Методи Пешунов и Стоян Раканов.През 1990 г. е открит и орелефът на Л. Каравелов., изработен от скулптора Тома Попов.Дворът е благоустроен, има спортна площадка.

Във връзка с 25 години от основаването му, училището е наградено с орден „Кирил и Методий” III степен (1989).Заема второ място в Национален конкурс за най-добра учебна среда (1997/1998), организиран от международна фондация „Св.Св. Кирил и Методий” за  кабинета по биология.Още през 1965 г. е създадена духова музика.През 2002 г. първо в страната започва работа по проекта”Училище без граници” за интегриране на деца със СОП.


Галерия

Основно училище Любен Каравелов Пазарджик Снимка 0
Основно училище Любен Каравелов Пазарджик Снимка 1
Основно училище Любен Каравелов Пазарджик Снимка 2
Основно училище Любен Каравелов Пазарджик Снимка 3
Основно училище Любен Каравелов Пазарджик Снимка 4
Основно училище Любен Каравелов Пазарджик Снимка 5

Ключови думи

 • Osnovno obrazovanie Pazardzhik
 • Uchilishte Pazardzhik
 • Основно образование Пазарджик
 • Училище Пазарджик
 • Obrazovanie Pazardzhik
 • Прием на ученици Пазарджик
 • Priem na uchenici Pazardzhik
 • Osnovno uchilishte Lyuben Karavelov Pazardzhik
 • Основно училище Любен Каравелов Пазарджик
 • Priem v purvi klas Pazardzhik
 • Прием в първи клас Пазарджик
 • Osnovno uchilishte Pazardzhik
 • Основно училище Пазарджик
 • Образование Пазарджик