Топлик ООД

Начало > Услуги > Климатична техника - услуги

Днес Топлик се e превърнала в една от най-авторитетните фирми на българския пазар предлагаща проектиране и инженерингови решения в областта на:

 • Отоплителни системи - котли на газ, дизелово и твърдо гориво; алтернативни обновяеми източници (гео - и хидротермални помпи);
 • Вентилация - инсталации за пресен въздух (въздуховоди, климатични камери, вентилатори, чисти помещения );
 • Климатизация - цялостно решение за отопление и охлаждане на жилищни и промишлени сгради, и помещения със специфични технологични изисквания (водоохлаждащи агрегати, конвектори);
 • Газификация - вътрешни газо-разпределителни инсталации, сградни и улични мрежи (тръби, фитинги и всички прилежащи аксесоари);
 • Промишлени инсталации с повишена опасност, инсталации на пара, гореща вода, съдове под налягане (газови, нафтови, мазутни и комбинирани горелки, парогенератори).
 • Оборудване за чисти помещения - климатични камери хигиенно изпълнение, материали и съоръжения за чисти помещения, оборудване за операционни помещения.

Галерия

Топлик ООД Снимка 0
Топлик ООД Снимка 1
Топлик ООД Снимка 2
Топлик ООД Снимка 3

Ключови думи

 • Otoplenie Sofia
 • климатизация София
 • газификация София
 • вентилация София
 • Отопление София
 • gazifikacia Sofia
 • ventilacia Sofia
 • klimatizacia Sofia