Коин Консулт

Начало > Услуги > Консултации и Информация

Адвокатска кантора Коин Консулт е специализирана в събирането на вземания (дългове и задължения) и правното обслужване на търговски дружества. В компанията работят екип от адвокати, юристи и финансисти с опит в областта на извършваните от дружеството услуги.
 
Коин Консулт предоставя на своите Клиенти правни консултации и обслужване в областта на облигационното, търговското, вещното, наследственото, трудовото и административното право.
 
Адвокатска кантора Коин Консулт предлага на своите клиенти събиране и изкупуване на вземания, като можем да поемем за наша сметка всички разходи, свързани със събиране на вземането в това число държавни такси, адвокатски хонорари и др. По този начин Клиентът не се обременява със заплащането на допълнителни разноски, а нашето възнаграждение получаваме след събиране на вземането.
 
Коин Консулт извършва регистрация на еднолични търговци и всички видове търговски дружества, както промяна на техните обстоятелства, преобразуване и ликвидация, регистрация на обединения на търговци (холдинг, консорциум), регистрация по ЗДДС, регистрация на търговска марка, регистрация на администратор на лични данни и други юридически консултации и услуги.
 
Политиката на дружеството е насочена към предоставяне на ефективни услуги като най-важно за компанията е оценката на нашите Клиенти.

Правни консултации

 • Правни консултации
 • Изготвяне на документи и книжа
 • Консултации по сделки с недвижими имоти
 • Представителство при правни спорове
 • Правно обслужване на търговски дружества
Събиране и изкупуване на вземания

 • Проучване на финансовото и имотно състояние на длъжника
 • Извънсъдебно събиране
 • Съдебно събиране
Регистрации

 • Регистрация на еднолични търговци и търговски дружества
 • Промяна в обстоятелствата на еднолични търговци и търговски дружества
 • Регистрация на обединения на търговци (холдинг, консорциум)
 • Регистрация по ЗДДС
 • Регистрация на търговска марка
 • Регистрация на администратор на лични данни
 

Галерия

Коин Консулт Снимка 0
Коин Консулт Снимка 1
Коин Консулт Снимка 2
Коин Консулт Снимка 3
Коин Консулт Снимка 4
Коин Консулт Снимка 5
Коин Консулт Снимка 6

Ключови думи

 • Subirane i izkupuvane na vzemania
 • obsluzhvane v administrativnoto pravo
 • обслужване в търговското право
 • Koin Konsult
 • Pravno obsluzhvane
 • obsluzhvane v turgovskoto pravo
 • Subirane na vzemania
 • обслужване в административното право
 • обслужване в облигационното право
 • obsluzhvane v obligacionnoto pravo
 • obsluzhvane vuv veshtnoto pravo
 • obsluzhvane v nasledstvenoto pravo
 • Събиране и изкупуване на вземания
 • Правно обслужване
 • obsluzhvane v trudovoto pravo
 • Правни консултации
 • Advokatska kantora
 • обслужване в наследственото право
 • Pravni konsultacii
 • Registracii Sofia
 • обслужване във вещното право
 • Адвокатска кантора
 • Регистрации София
 • Събиране на вземания
 • обслужване в трудовото право
 • Коин Консулт