Римпекс ООД

Начало > Производство > Огнеупорни материали

РИМПЕКС ООД

Дружеството с ограничена отговорност Римпекс, основано през 1990 г., произвежда неформувани огнеупорни материали и изделия от тях.
 Продукцията на дружеството намира приложение във всички области на индустрията, където технологичните процеси протичат при високи температури: в черната и в цветната металургия, в керамичната, стъкларската и циментовата промишленост, в химическата и нефтохимическата промишленост, в машиностроенето, в енергетиката и др. Римпекс ООД изпълнява строителство, ремонт и сервиз на огнеупорните футеровки на всички индустриални пещи, котли и други топлотехнически съоръжения.  През 2001г. дружеството е сертифицирано по изискванията на международния стандарт за качество ISO 9001.  ISO 9001   
Концепцията за качество в дейността на дружеството го прави ефективен и желан партньор. През 2002г. Римпекс ООД създава представителство в Китай, Yingkou Rimpex Metallurgical and Refractory Consulting Center, чрез което осъществява внос на суровини за собственото си производство и на широка гама от огнеупорни изделия, които предлага на българския и на международния пазар. Основни предимства на дружеството са пазарно ориентираната продуктова гама от неформувани огнеупорни материали и изделия от тях, която отговаря на качествените изисквания на динамично развиващите се пазари, възможностите за комплексни доставки на всички видове огнеупорни материали, възможностите за изпълнение, ремонт и сервизно обслужване на огнеупорни футеровки в различните им индустриални приложения.  

Ключови думи

 • ремонт огнеупорни котли София Лозенец
 • производство огнеупорни бетони София Лозенец
 • ремонт огнеупорни елементи София Лозенец
 • огнеупорни футеровки София Лозенец
 • производствена база огнеупорни материали София
 • ремонт огнеупорни футеровки София Лозенец
 • огнеупорни материали София Лозенец
 • изграждане топлинна изолация София Лозенец
 • ремонт огнеупорни пещи София Лозенец