ОУ "Лазар Станев" Плевен

Начало > Образование > Училища

Основно училище,, Лазар Станев "е наследник на Първа мъжка прогимназия, открита през учебната 1909/1910 г. Мъжката гимназия се премества в сградата на Лозаро-винарското училище, а  прогимназията остава на мястото на гимназията. През първата  година на съществуването си тук се обучават 656 ученици от 19 учители, а директор е Стоян Стрезов.

На 8.IV.1914 г. с  дарение от Димитър Константинов се полагат основите на нова прогимназия, която  се открива тържествено на 30 август 1915г. В знак на уважение към дарителя, осигурил два милиона лева за строителството, през 1917/1918 г. училището е  наречено на негово име - Прогимназия "Димитър Константинов".

През учебната 1919/1920 г. става смесена прогимназия, ръководена дълги години от директора Лазар Гайтанджиев.

През учебната 1950/1951 г. училището става базово към Института за прогимназиални учители - Плевен. На следващата година се открива новата сграда на института и училището  се премества на сегашното си място. 

С Указ на  Президиума на Народното събрание от 18.XII.1953 г. училището приема за свой патрон името на учителя Лазар Станев. 

През учебната 1984/1985 г. се честват 75 години от създаването на училището. През същата  година тук се обучават 845 ученици от 42 учители. 

В годината на 95-годишния юбилей-2004/2005 г.- в училището се обучават 408  ученици от 36 учители, от между които 4 носители на I квалификационна степен и  17 - на I I ПКС.

Десетки хиляди  са децата, научили се да четат, пишат и творят през тези 100 години. Много известни личности - артисти, певци, научни работници, учители, лекари, юристи, бизнесмени и представители на други професии, са започнали своя път в училище "Лазар Станев ". 


Галерия

ОУ Лазар Станев Плевен Снимка 0
ОУ Лазар Станев Плевен Снимка 1
ОУ Лазар Станев Плевен Снимка 2
ОУ Лазар Станев Плевен Снимка 3
ОУ Лазар Станев Плевен Снимка 4

Ключови думи

 • основно образование Плевен
 • osnovno obrazovanie OU Lazar Stanev
 • обучение на ученици Плевен 9-ти квартал
 • целодневен обучителен процес Плевен
 • obuchenie na uchenici Pleven 9-ti kvartal
 • прием първокласници Плевен
 • snovno uchilishte Pleven
 • сновно училище Плевен
 • прием на ученици Плевен
 • celodneven obuchitelen proces Pleven
 • основно образование ОУ Лазар Станев
 • priem na uchenici Pleven
 • osnovno obrazovanie Pleven
 • ОУ Лазар Станев Плевен
 • OU Lazar Stanev Pleven
 • priem purvoklasnici Pleven