Професионална Техническа Гимназия "Никола Й. Вапцаров" Самоков

Начало > Образование > Училища

 История на училището Историята на Професионална техническа гимназия „Никола Вапцаров“-гр.Самоков започва през 1962 година, когато на мястото на закритата Втора девическа гимназия в града се открива професионално училище с име Техникум по механоелектротехника „Никола Йонков Вапцаров. Обучават се ученици в следните специалности:

 p021_0_02_1

1.Технология на машиностроенето 
2.Автомобили и трактори – поддържане, ремонт и експлоатация
3.Електроенергетика и електрообзавеждане на промишлени предприятия
4.Електрически централи, мрежи и системи

 p021_0_02_2


Учебните занятия започват в бившето столарско училище. Директор по това време е Иван Геров. През 1968г. започва строеж на нова сграда, която е открита официално на 22.05.1973 г. Разполага с 32 класни стаи и производствен блок със 7 работилници и паро-котелна станция. Директор на училището от 1975г. е инж. Тотка Христова.
През 1978 г. МЕТ „Никола Йонков Вапцаров“ и СПТУМ „Христо Смирненски“ се обединяват под новото име Механотехникум


„Никола Йонков Вапцаров“. Обучават се 750 ученика в 6 специалности
 p021_0_02_3

1.Технология на Машиностроенето-студена обработка 
2.Технология на Машиностроенето-топла обработка
3.Електрообзавеждане на промишлени предприятия 
4.Електромонтъор на радиотелевизионна техника
5.Стругаро-фрезисти
6.Шлосеро-монтьори
 
p021_0_02_4

Директор става Крум Стайков. Започва нов етап в подготовката на средни техници и работници за гр.Самоков и близките около него градове и села. Създава се учебно производствен комплекс на територията на бившия Радиозавод, сега Самел-90″АД. Името отново става Техникум по механоелектротехника „Никола Йонков Вапцаров“. Според изискванията на времето се въвеждат нови специалности като Радиотехника и телевизия, Електронна техника, Бизнес администрация, Администратор – документалист. От 2000г. временно изпълняващ длъжността директор е инж. Теопия Кърджиева. През април 2003г. МЕТ „Никола Йонков Вапцаров“ става Професионална техническа гимназия „Никола Й. Вапцаров“. От февруари 2005г. до днес директор на училището е инж.Георги Велев. В момента се обучават 400 ученика в следните специалности: 1.Компютърна техника и технологи
2.Икономика и мениджмънт
3.Малък и среден бизнес
4.Електрообзавеждане на производството
5.Горско и ловно стопанство
Сега училището разполага с 3 съвременни компютърни зали, където се обучават учениците по информатика и информационни технологии. Обучението се провежда в специализирани кабинети по различни професии, в работилници и лаборатории.

Ключови думи

 • Profesionalna Tehnicheska Gimnaziya Samokov
 • Професионална Техническа Гимназия "Никола Й. Вапцаров" Самоков
 • Priem na uchenitsi Samokov
 • Obrazovanie Samokov
 • Обучение Самоков
 • Образование Самоков
 • Profesionalna Tehnicheska Gimnaziya "Nikola Y. Vaptsarov" Samokov
 • Obuchenie Samokov
 • Професионална Техническа Гимназия Самоков
 • Прием на ученици Самоков
 • Прием на ученици 2016 Самоков
 • Priem na uchenitsi 2016 Samokov
 • Гимназии Самоков
 • Gimnazii Samokov