Национален институт по геофизика, геодезия и география

Начало > Услуги > Административни услуги

Националният институт по геофизика, геодезия и география провежда фундаментални и приложни научни изследвания в областите на геофизиката, сеизмологията, сеизмичното инженерство, геодезията и географията, с цел подпомагане на устойчивото развитие на Р. България. Извършва научно-оперативно обслужване на държавата и обществото с мониторингова и експертна информация, анализи и оценки.

Oбласти на изследване

Фундаментални научни изследвания за откриване на глобалните закономерности, строежа, свойствата и явленията в земната кора, на земната повърхност и в обвивката на Земята.
Научно-приложни изследвания на регионални геополета и явления, водещи до разкриване на основните им характеристики и поведение.
Научно-оперативна дейност.

Приоритети

Развитие на научни методи и средства за изследователска и оперативна дейност, организация и поддържане на интегрална база данни за геоинформация; Мониторинг на процеси и явления, свързани с природни и антропогенни рискове; Изследване на сеизмичния и антропогенен риск, съвременните движения на земната кора, устойчивостта на сгради, инженерни съоръжения и инфраструктура; Оповестяване на рискови събития и формиране на научнообосновани политики в областта на управлението на природните и антропогенни рискове; Засилване на контактите с държавните, обществени и стопански организации с цел внедряване на научните резултати в практиката; Тясна интеграция в европейските и световни изследователски програми и мониторингови мрежи; Привличане и подготовка на млади кадри. Oбщонационалните дейности на Института се извършват от седем научно-оперативни служби:
 • Национална сеизмологична служба
 • Национална мрежа от перманентни станции на Глобалните навигационни сателитни системи (ГНСС)
 • Национална мрежа за силни земни движения
 • Геомагнитна служба
 • Йоносферна служба
 • Мрежа за наземни измервания на биологично активната слънчева ултравиолетова радиация
 • Система за прогнозиране нивата на тропосферен озон в атмосферния въздух
 • Палеомагнитна лаборатория
 • Метеорен радар (EMDR20)

Научен състав

79 учени: 2 чл. кореспонденти, 16 професори, 27 доценти, 10 доктори на науките


httpphotoswikimapiaorgp0003882080_bigjpg

Галерия

Национален институт по геофизика, геодезия и география Снимка 0
Национален институт по геофизика, геодезия и география Снимка 1
Национален институт по геофизика, геодезия и география Снимка 2
Национален институт по геофизика, геодезия и география Снимка 3
Национален институт по геофизика, геодезия и география Снимка 4

Ключови думи

 • Institut po geodeziya Sofiya
 • Natsionalen institut po geofizika
 • geodezia i geografia
 • geodeziya i geografiya
 • Institut po geodezia Sofia
 • Institut Sofia
 • Национален институт по геофизика
 • Institut po geofizika Sofiya
 • Institut po geofizika Sofiya
 • Instituti Balgariya
 • Instituti Balgariya
 • Институт по география София
 • Natsionalen institut po geofizika
 • Institut Sofiya
 • Instituti Bulgaria
 • геодезия и география
 • Nacionalen Institut Sofia
 • Институт по геофизика София
 • Institut po geodeziya Sofiya
 • Институти България
 • Национален Институт София
 • Institut po geofizika Sofia
 • Институт по геодезия София
 • Institut po geografiya Sofiya
 • Institut po geografia Sofia
 • geodeziya i geografiya
 • Natsionalen Institut Sofiya
 • Institut Sofiya
 • Institut po geografiya Sofiya
 • Институт София
 • Nacionalen institut po geofizika
 • Natsionalen Institut Sofiya